دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان

دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان مشخصات فایل تعداد صفحات 53 حجم 0/470 کیلوبایدانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان|42053139|sarzamindoost|فناوریهای اطلاعاتی,سیستمهای اطلاعاتی,اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر سازمان,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازماندانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان

دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان


مشخصات فایل
تعداد صفحات53
حجم0/470 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیppt

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت رشته مدیریت

سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان

چکیده:

ظهور فناوری های اطلاعاتی وورود آنها به سازمان ها باعث شده است تا سیستمهای اطلاعاتی سازمان و فناوری های مورد استفاده آنها از نقش تعیین کننده ای درانجام وظایف سازمانی برخوردار شوندورود اینگونه فناوری ها و سیستمها به سازمان ها موجب ایجاد کنش ها و واکنشهای مختلفی دراجزا تشکیل دهنده سازمان شده است امروزه مدیران سازمان ها نمی توانند سیستم های اطلاعاتی و اثرات آنها برسازمان ها را نادیده بگیرند اثرات به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی برسازمان ممکن است مثبت یا منفی باشد بنابراین روابط سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی با سازمان امری بسیار پیچیده بحث انگیز است زیرا دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری که سالیان درازی سازمان ها را زیرنظر داشته اند استدلال می کنند که این نظام ها در بسیاری از سازمان ها موثر و درعین حال دربسیاری دیگر دارای تاثیر منفی بوده اند .

کلمات کلیدی:

فناوریهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعاتی اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر سازمان

فهرست مطالب

عصر اطلاعات تعریف داده ، اطلاعات و دانش فرایند ارتباط بین داده ، اطلاعات و دانش اطلاعات و سازمان اطلاعات و سطوح مدیریت ویژگی‌های اطلاعات مناسب و مربوط سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت ارتباط سیستم‌های اطلاعاتی با علوم دیگر روند به‌ كارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان تعریف فناوری اطلاعات سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مزایا و محدودیت‌های سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان

1- اثرات ساختاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان

نمودار-1:اثرات سیستم و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان

1-الف)اثرات عام سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر ساختار سازمان

نمودار 2-2:اثرات عام سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر ساختار سازمان

2-الف)اثرات خاص سیستم ها وفناوری های اطلاعاتی بر ساختار سازمانی

2- اثرات رفتاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی برسازمان

ب)اثرات رفتاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی:

چهار ویژگی سازمان های الکترونیکی که آنها را از سازمان های سنتی متمایز می کند از دیدگاه رابینز:

اثرات سازمان های الکترونیکی بر رفتار افراد،گروه ها و سازمان ها:

ج)سازمان های الکترونیکی و سیستم های سازمانی:

د)اثرات اجتماعی - فرهنگی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان ها:

3- اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی برسازمان 4- اثرات اجتماعی و فرهنگی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان

ج)اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان ها:


"