بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

در دانلود پایان نامه رشته حسابداری به بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات262حجم2/214 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4|42053337|sarzamindoost|بررسی مالی شرکتها,سیستم خرید و انبارداری,دانلود پایان نامه انبارداری شرکتها,دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری,ساماندهی کالا در انبار,سیستم گردش کالا در انبار,بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها
با ما همراه باشید با موضوع بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

در دانلود پایان نامه رشته حسابداری به بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات262حجم2/214 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پروژه مالی رشته حسابداریبررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

(بصورت جامع و کامل در قالب 262 صفحه)

///////////////// ***ضمیمه شدن فلوچارتهای دستورالعمل سفارش، خرید و كنترل بصورت رایگان***در ضمن برای تشریح موضوع ، انبارداری یکی از شرکتهای صنعتی بررسی می گردد. مقدمهانبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروریست. مواد و مصالح بطور کلی از مهمترین عوامل هزینه بر بوده و به طور متوسط ۵۵ درصد بهای تمام شده کالای تولید شده ده را در بردارد و از این رو نقش اساسی در بنگاه های صنعتی و کارخانجات تولیدی را ایفا نموده و این نقش در قالب وابستگی موفقیت این بنگاه ها و کارخانجات به سازمان و ساختار سازمانی مجهز جهت تدارک ، خرید و انبارکردن تجلی می یابد. این موضوع آنجا اهمیت می یابد که بدانیم انبار صرفا جهت انبارش محصول نهای نبوده بلکه جهت انبارش مواد و مصالح اولیه به انضمام کالای نیمه ساخته و همچنین کالاهای مورد استفاده در طول خط تولید نیز می باشد. انبارداری به مجموعه ای از فعالیت های شغلی گفته می شود ، که در طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار ، بر اساس مبانی ، اصول ، ضوابط و استاندارد های علمی ، کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص به نام انبار ، دریافت ، کنترل، مراقبت، نگهداری و توزیع می نمایند.

کلمات کلیدی:سیستم انبارساماندهی کالا در انبارسیستم گردش کالا در انبار

‏فهرست مطالب

پیشگفتار ‏ ب
فهرست مطالب ‏ د
فهرست اشكال ‏ ح
فهرست ضمائم ‏
چكیده ‏ ط
ی
فصل اول - كلیات ‏ ‏1‏
مقدمه ‏ ‏2‏
تعریف موضوع تحقیق ‏ ‏3‏
اهمیت و ارزش تحقیق ‏ ‏4‏
اهداف تحقیق ‏ ‏5‏
كاربرد نتایج تحقیق ‏ ‏6‏
سوالات اساسی تحقیق ‏ ‏7‏
روش تحقیق ‏8‏
تعریف واژه ها ‏ ‏8‏
خلاصه ‏ ‏10‏
مباحث فصول بعدی ‏ ‏10‏


فصل دوم - ادبیات موضوع ‏ ‏11‏
مقدمه ‏ ‏12‏
بخش یك - مباحث نظری ‏13‏
سیستم ‏ ‏13‏
خرید ‏ ‏14‏
اهداف بخش خرید ‏ ‏14‏
اصول و موازین پنجگانه خرید ‏ ‏15‏
وظایف و مسئولیت های بخش خرید ‏ ‏16‏
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر ‏ ‏17‏
فرآیند یا مراحل خرید خارجی ‏ ‏18‏
انبار ‏ ‏19‏
عنوان ‏ صفحه
انواع انبارها ‏ ‏19‏
جایگاه انبار ‏ ‏20‏
اهداف و وظایف انبارها ‏20‏
انواع موجودیهای انبارها ‏ ‏20‏
انبارداری ‏ ‏21‏
سیستم انبارداری و مزیتهای آن ‏ ‏21‏
وظایف انباردار ‏ ‏22‏
انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها ‏23‏
نكات مهم برای اداره بهینه انبارها ‏ ‏24‏
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها ‏24‏
طراحی و برنامه ریزی تامین كالا ‏ ‏25‏
كدینگ ‏ ‏25‏
كدگذاری ‏ ‏25‏
فواید كد گذاری ‏ ‏26‏
انواع روشهای كدگذاری ‏ ‏26‏
موجودی كالا ‏ ‏27‏
اهمیت موجودیها ‏ ‏27‏
دلایل نگهداری موجودی كالا ‏ ‏28‏
هزینه مربوط به موجودیها ‏ ‏28‏
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها ‏ ‏31‏
كنترل موجودی ‏ ‏31‏
مشكلات عدم تعادل موجودی ‏ ‏32‏
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏ ‏32‏
سیستم های سفارش كالا در سازمان ‏ ‏33‏
بخش دو - پیشینه تحقیق ‏ ‏35‏
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏ ‏38‏
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏ ‏41‏
عنوان ‏ صفحه
طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه ‏ ‏44‏
شرح وظایف ‏ ‏45‏
خلاصه ‏ ‏55‏


فصل سوم - روش تحقیق ‏ ‏56‏
مقدمه ‏ ‏57‏
كتابخانه ‏ ‏60‏
مشاهده ‏ ‏60‏
مصاحبه ‏ ‏62‏
خلاصه ‏ ‏63‏
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏ ‏64‏
مقدمه ‏ ‏65‏
طراحی انبارها ‏ ‏67‏
انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك ‏ ‏69‏
مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها ‏ ‏71‏
حفاظت و ایمنی انبارها ‏ ‏72‏
عملیات مربوط به خرید در انبارها ‏80‏
انواع خرید ‏ ‏80‏
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی ‏ ‏80‏
عملیات خرید در تداركات ‏ ‏89‏
تنظیم گزارش خرید ‏ ‏95‏
خریدهای خارجی ‏ ‏96‏
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك ‏100‏
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها ‏ ‏102‏
خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است ‏ ‏103‏
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد ‏ ‏103‏
كنترل كیفیت ‏ ‏104‏
استاندارد كردن قطعات ‏ ‏105‏
عنوان ‏ صفحه
قبض انبار ‏ ‏106‏
سیستم كدینگ اجناس ‏ ‏110‏
مشكلات ناشی از عدم كدینگ ‏ ‏112‏
مزایای كدینگ اجناس ‏ ‏113‏
شرح كدینگ اجناس ‏ ‏115‏
عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت ‏ ‏121‏
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت ‏ ‏122‏
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار ‏ ‏123‏
عملیات نگهداری در بخش اداری ‏ ‏123‏
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار ‏ ‏130‏
كنترل موجودی انبار ‏ ‏132‏
انواع روشهای كنترل موجودی ‏ ‏133‏
محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار ‏ ‏136‏
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی ‏ ‏138‏
خلاصه ‏ ‏139‏

بخش اول:١ - نام گذاری کالا:٢ - کد گذاری:٣ - اهداف کد گذاری:٤ - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:٥ - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:٦ - انواع روش های کدگذاری کالا:٧ - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:٨ - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:٩ - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:١٠ - تعریف مراکز هزینه:١١ - تعریف مراکز تولیدی:١٢ - تعریف دسته واحدهای شمارش:١٣ - کارتکس کالا:١٤ - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر: بخش دوم:١٥ - شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار + عکس:١٦ - گردش فیزیكی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :١٧ - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل: بخش سوم:١٨ - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:١٩ - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس: ٢٠ - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی٢١ - راهکارهای كاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری كالا و موجودی:٢٢ - امکان ردیابی اسناد:٢٣ - اقلام راکد:٢٤ - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق: بخش چهارم:٢٥ - بارانداز (Cross docking):٢٦ - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:٢٧ - جابجایی مواد (Material handling):٢٨ - تهویه (Ventilation):٢٩ - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:٣٠ - استانداردسازی:


فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات ‏
مقدمه
نتیجه گیری
‏ پیشنهادات ‏
منابع و مآخذ ‏


"