تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه

تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه هدف از این تحقیق بررسی تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه می باشد مشخصات فاتشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه|42078289|sarzamindoost|بزهکاری اطفال در حقوق تركيه,بزهکاری اطفال در تركيه,محاكم اطفال در تركيه,عوامل بزهکاری اطفال,کار تحقیقی بزهکاری اطفال,پایان نامه بزهکاری اطفال,بزهکاری اطفال در حقوق ترکیه,پایان نامه در مورد بزهکاری اطفال,دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه
با ما همراه باشید با موضوع تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیهتشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه

هدف از این تحقیق بررسی تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات25
حجم126/453 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دادگاههاي اطفا ل، كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند را محاكمه مي نمايند. محاكمي كه در آنها قاضي و دادستان تحت آموزشهاي ويژه گزارشات مددكاران اجتماعي را تهيه مي نمايند و براي دادرسي ارائه مي كنند، مي باشد. در يك معرفي ديگر دادگاههاي اطفال، محاكم قانوني مي باشند كه در آنها به جرايم كودكان بطور دانسته و يا ندانسته رسيدگي مي شود.

افرادي كه در دادگاه اطفال جاي دارند عبارتند از قاضي و كارشناس كه امكان دارد اين كارشناس به ترتيب اولويت كارشناس خدمات اجتماعي، معاون، مربي پرورشي، روانشناس، روانپزشك باشد در دادگاههاي اطفال وظيفه قاضي بسيار خطير مي باشد. براي اينكه قاضي وظيفه ي خود را به نحو احسن بجا آورد بايد از روانشناسي كودك اطلاع داشته باشد همچنين قاضي دادگاه اطفال بايد در مورد موضوعات آموزشي داراي اطلاعات باشد،

همچنين بايد دانش لازم در مخاطب قرار دادن اطفال و نوجوانان كه مرتكب جرم شده اند را دانسته باشد و با آنها همچون دوست و رفيق رفتار نمايد. نكته مهمتر اين مي باشد كه قاضي دادگاه اطفال تنها نبايد اكتفا به جمع آوري اطلاعات و شنيدن سخنان شهود و تعيين ماده قانوني نوع جرم نمايد.


فهرست مطالب
تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه
4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه
4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه
4-2-1-2- تأسيس دادگاهها
4-2-1-3- وظايف محاكم
4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها
4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال
4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها
4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان
4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه
4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي
4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري
4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه
4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه
4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه
4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال


منابع"