پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی

پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی هدف از این پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی در شهر انزلی می باشپرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی|42078837|sarzamindoost|پرسشنامه اسکان غیر رسمی,پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی,دانلود پرسشنامه اسکان غیر رسمی,دانلود پرسشنامه سکونتگاه های غیررسمی,پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی,پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی,پرسشنامه ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR
با ما همراه باشید با موضوع پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضیپرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی

هدف از این پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی در شهر انزلی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات6
حجم65/249 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی در شهر انزلی می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته است لذا پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تست شد و مقدارکل آن 0.75 درآمد که حکایت از درستی پرسشنامه دارد. دارای 25 سوال در طیف لیکرت (1ـ خیلی زياد 2ـ زياد 3ـ متوسط 4ـ کم 5ـ خیلی كم) می باشد


"