اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی

دانلود 1396، در قالب xls ، شامل جمعیت فعال اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت بیکار، نرخ بیکاری، ترکیب صادراتی، خصوصی‌سازی به تفکیک نوع واگذاری، خصوصی‌سازی به تفکیک حجم واگذاری، خصوصی‌سازی براساس بازار عرضه سهام، خصوصی‌سازی به تفکیک طبقه‌بندی اصل 44،اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی |42081325|sarzamindoost|دانلود اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی 1396,داده های جمعیت فعال اقتصادی, داده های نرخ مشارکت اقتصادی,داده های جمعیت بیکار,داده های نرخ بیکاری,داده های ترکیب صادراتی,داده های خصوصی‌سازی به تفکیک نوع واگذاری,داده های خصوصی‌سازی به تفکیک حجم واگذاری,
با ما همراه باشید با موضوع اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهاي 1380 الی

دانلود 1396، در قالب xls ، شامل جمعیت فعال اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت بیکار، نرخ بیکاری، ترکیب صادراتی، خصوصی‌سازی به تفکیک نوع واگذاری، خصوصی‌سازی به تفکیک حجم واگذاری، خصوصی‌سازی براساس بازار عرضه سهام، خصوصی‌سازی به تفکیک طبقه‌بندی اصل 44، سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (به تفکیک روش سرمایه‌گذاری)


مشخصات فایل
تعداد صفحات10حجم10/747 کیلوبایت فرمت فایل اصلیzip
توضیحات کامل

دانلود 1396، در قالب xls، شامل داده های مربوط به:

جمعیت فعال اقتصادی (نفر)

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ)

جمعیت بیکار (نفر)

نرخ بیکاری (درصد)

ترکیب صادراتی (میلیون دلار)

خصوصی‌سازی به تفکیک نوع واگذاری (میلیارد ریال)

خصوصی‌سازی به تفکیک حجم واگذاری (میلیارد ریال)

خصوصی‌سازی براساس بازار عرضه سهام (میلیارد ریال)

خصوصی‌سازی به تفکیک طبقه‌بندی اصل 44 (میلیارد ریال)

سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (به تفکیک روش سرمایه‌گذاری) (هزار دلار)

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب (هزار دلار)

تسهیلات دریافتی (فاینانس) از بانک‌های تجاری خارجی (میلیون دلار)

تراز عملیاتی (میلیارد ریال)

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (میلیارد ریال)


"