پاورپوینت ساماندهی کیفیت

دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم291/125 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 45 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و باپاورپوینت ساماندهی کیفیت|42086743|sarzamindoost|پاورپوینت مدیریت کیفیت,پاورپوینت ساماندهی کیفیت,پاورپوینت اصول مدیریت کیفیت,دانلود پاورپوینت ساماندهی کیفیت,پاورپوینت اهداف مدیریت کیفیت در سازمان
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت ساماندهی کیفیت

دانلود


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم291/125 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx
توضیحات کامل
دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 45 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


امروزه اوضاع رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی، سازمان ها را به اتخاذ راهبردهای مناسب از جمله مدیریت کیفیت فراگیر سوو داده است. مدیریت کیفیت فراگیر فلسفه مدیریتی نوینی است که برای اولین بار توسط دمینگ و جوران مطرح شد. این نظوام مدیریتی با تمرکز بر سه اصل اساسی مشتری مداری، مشارکت و بهبود مستمر، متمایز از سایر نظام هوای مودیریتی اسوت. در اصل مشتری مداری، کیفیت مترادف با رضایت مصرف کننده کاال یا خدمات است. طبق اصل مشارکت، تحقق کیفیت مستلزم همکاری و تالش تمام افراد و واحدهای ذینفع است.

مطابق اصل بهبود مستمر نیز افزایش کیفیت، مستلزم پذیرش تغییورات و بهبود دائمی در فرآیندها به منظور جلوگیری از بروز خطاها و نواقص است. می توان گفت که توسوعه TQM بوه عنووان یو مزیت رقابتی درنظر گرفته شده است که شرکت را کارآمدتر و نوآورتر می سازد. با پیروی از قووانین TQM بوه طوور مسوتمر، شرکت ها می توانند مزیت رقابتی خود را در بلند مدت از طریق سازگاری با نیازهای مشتری،حفظ کنند. هودف ازتوالش مستمر، افزایش رضایت مشتری، افزایشکیفیت، کاهش هزینه ها یا محدود کردن برخی از هزینه هاست. هدف از این پژوهش مروری بر مفاهیم TQM و آشنایی با عوامل موثر بر آن میباشد.

عناوین :

دوران سنگی

دوران حرفه اي

دوران کارگاهي

دوران انقلاب صنعتي

تغييرات نظام يافته در طول تاریخ

تاريخچه تفکرات کيفيت

سير مراحل مديريت کيفيت

ارائه 14 اصل براي استقرار سيستم مديريت کيفيت


"