پاورپوینت کتاب شاخص های ملی سلامت

دانلود جهت رشته علوم پزشکی در قالب ۴۸۰ اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات480حجم147/24 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت کتاب و درس شاخص های ملی سلامت جهت رشته علوم پزشکی در قالب ۴۸۰ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل پاورپوینت کتاب شاخص های ملی سلامت|42101677|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت کتاب شاخص های ملی سلامت,پاورپوینت درمورد شاخص های ملی سلامت,پاورپوینت معرفی شاخص های ملی سلامت ,پاورپوینت شاخص های سلامت چیست,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت کتاب شاخص های ملی سلامت

دانلود جهت رشته علوم پزشکی در قالب ۴۸۰ اسلاید و با فرمت pptx


مشخصات فایل
تعداد صفحات480حجم147/24 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx
توضیحات کامل
دانلود پاورپوینت کتاب و درس شاخص های ملی سلامت جهت رشته علوم پزشکی در قالب ۴۸۰ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

سلامتی و تامین آن یکی از مقوله هایی است که از دیر باز مورد توجه بشر بوده و دولت ها تلاش مـی کننـد تـا شـرایطی را فـراهم نمایند تا مردم از حداکثر سطح سلامت با توزیعی عادلانه از آن بهره مند شوند. ولی در گذشته، مقوله سلامتی به عنوان یک پدیـده اجتماعی تلقی نمی شده و بیشتر به عنوان یک پدیده فردي به حساب می آمده است. با شکل گیـري حکومـت هـاي مـردم سـالار، تامین سلامتی به عنوان یک حق و درخواست اجتماعی در مجموعه وظایف دولت ها و تعهدات بین المللی آنها قرار گرفته اسـت. در سال هاي اخیر رویکردهاي سلامت روانی و اجتماعی در کنار سلامت جسمی توسط سـازمان جهـانی بهداشـت طـرح گردیـد. ایـن رویکرد بینش کشورهايی جهان و در نتیجه مداخلات مورد انتظار براي تحقق اهداف نظام سلامت را دگرگون نمود. در طی سه دهه گذشته، ساختار هاي سلامت به صورت جامع و نظـام منـدی شـکل گرفتـه انـد و بـا راهبـرد مراقبـت هـای اولیـه بهداشتی، نظام های سلامت کشورها تلاش کرده تا تامین سلامت مردم را به عنوان یک اولویت در همه سیاست های خـود در نظـر بگیرند. بر همین اساس، تامین و ارتقای سلامت جامعه یک کنش متقابل و یک پدیده دو سویه بین جامعه و دولتمردان شده اسـت. این تبادل دو طرفه وقتی موفق خواهد بود که تامین سلامت چراغ راه توسعه اجتماعی و اقتصادی باشـد .

فهرست مطالب
شاخصهای جمعیتی
ميزان های مرگ ومير
مديريت خدمات بهداشتی
تنظيم خانواده
مراقبت مادران
مراقبت کودکان
واکسيناسيون
تغذيه
منابع بهسازی شده (بهداشت محيط)
بهداشت حرفه ای
ابتلا به بيماری ها
خدمات درمانی
غذا و دارو
منابع فيزيکی (تسهيلات بهداشتی درمانی)
منابع انسانی
منابع مالی (اقتصاد بهداشت، بيمه، هزينه ها)
شاخص های مرکب
اجتماعی
سلامت سالمندان
انتقال خون
امور بازرگانی دارو و تجهيزات پزشکی
تحقيقات در حوزه سلامت
آموزش در حوزه سلامت


"