پاورپوینت سقف های یوبوت (U-Boot)

سقف های یوبوت (U-Boot) مقدمه یوبوت سقف های مجوف بتن مسلح در روند اجرای دالهای مجوف مزایای استفاده از دال مجوف با یوبوت الزامات اجراي سقف مجوف بتن مسلح با استفادپاورپوینت سقف های یوبوت (U-Boot)|458966|sarzamindoost|مقدمه , یوبوت , سقف های مجوف بتن مسلح ,در روند اجرای دالهای مجوف ,مزایای استفاده از دال مجوف با یوبوت ,مشخصات انواع یوبوت
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت سقف های یوبوت (U-Boot)

سقف های یوبوت (U-Boot)

مقدمه
یوبوت
سقف های مجوف بتن مسلح
در روند اجرای دالهای مجوف
مزایای استفاده از دال مجوف با یوبوت
الزامات اجراي سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوك توخالي ماندگار از جنس پلي پروپيلن
مشخصات انواع یوبوت
جدول راهنما جهت محاسبه سقف با استفاده از یوبوت:
نحوه چیدمان مقاطع یوبوت در سطح پروژه
آرماتورگذاری مقطع دال پس از اجرای یوبوت
بتن ریزی پس از اجرای آرماتورگذاری و یکپارچه نمودن دال
عبور دادن تاسیسات در سقف مجوف با بلوک توخالی (یوبوت)
ویژگیهای یوبوت در یک نگاه:

تعداد اسلاید 20 صفحه