پاورپوینت اصول ساماندهی محیط کار

اصول ساماندهی محیط کار .1 تشخيص جدا كردن اقلام غير لازم و انتقال به محل مناسب .2 ترتيب مرتب كردن اقلام بنحوي كه بتوان به آساني به آن دست يافت .3 تنظيف تميز كردنپاورپوینت اصول ساماندهی محیط کار |522377|sarzamindoost|پاورپوینت اصول ساماندهی محیط کار 5s
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت اصول ساماندهی محیط کار اصول ساماندهی محیط کار.1 تشخيص جدا كردن اقلام غير لازم و انتقال به محل مناسب .2 ترتيب مرتب كردن اقلام بنحوي كه بتوان به آساني به آن دست يافت .3 تنظيف تميز كردن محيط كار بطوريكه هيچ جاي كثيف نباشد .4 تثبيت نگهداری همه چيز در وضعيت سامان يافته .5 تكليف عادت به انجام هركاري بنحو صحيحتعداداسلاید:23نوع فایل :پاورپوینت